به وب سایت رسمی دکتر/کلینیک ما خوش آمدید!

بسیاری از مخاطبین خدمات پزشکی قبل از مراجعه به پزشک و مراکز پزشکی تمایل بسیاری دارند که از سوابق و تجربیات پزشک یا کلینیک مورد نظرشان اطلاعات بیشتری داشته باشند.

در بسیاری موارد تجربیات و سوابق پزشک و مراکز پزشکی فقط به صورت سنتی (شخص به شخص) باز گو می شود، که در این روش سنتی با توجه به اینکه ممکن است خود شخص بازگو کننده نیز از سوابق و تجربیات پزشک و مراکز پزشکی کامل و درست نباشد، احتمال انتقال نادرست و یا سوء تفاهم نیز وجود دارد.

توجه داشته باشید هر چه پزشک و یا مراکز پزشکی دارای شهرت بیشتری باشند، احتمال بدگویی و شایعه پراکنی پیرامون آنها افزایش می یابد و در بسیاری موارد از نام و برند آنها استفاده تبلیغاتی زیادی خواهد شد که این امر وجود یک پایگاه رسمی آنلاین برای این پزشکان و مراکز پزشکی را الزامی می نماید.