مدیریت راحت تر!

سامانه مدیریت مطب آنلاین، این امکان را برای پزشکان فراهم می آورد تا در هر زمان و مکانی (مسافرت، اتاق عمل و …)، تنها با اتصال به اینترنت از طریق کامپیوتر، تبلت و یا تلفن همراه به آسانی تمامی اطلاعات مطب خود همچون پرونده الکترونیک بیماران، عکس ها و آزمایش های آرشیو شده، داروهای تجویز شده، مباحث مالی مطب، ساعات حضور و غیبت در مطب و … را مشاهده و به راحتی اطلاعات مورد نیازشان را دریافت و در صورت نیاز تغییرات مورد نیاز را اعمال نمایند.