پلن

 

طرح پایه

 • معرفی 1 پزشک
 • معرفی 1 تخصص
 • معرفی 1 منشی
 • معرفی نامحدود خدمات پزشکی
 • خدمات پرستاری ندارد
 • اطلاع رسانی پیامکی
 • اطلاع رسانی ایمیلی
 • شخصی سازی پیام ها ندارد
 • درگاه بانکی اختصاصی
 • زمان تسویه 48-72 ساعت
 • کارمزد درگاه 1000تومان
 • اینماد ضروری نیست

تومان1.750.000
سفارش دهید

 

طرح اقتصادی

 • معرفی چند پزشک
 • معرفی چند تخصص
 • معرفی چند منشی
 • معرفی نامحدود خدمات پزشکی
 • معرفی خدمات پرستاری
 • اطلاع رسانی پیامکی
 • اطلاع رسانی ایمیلی
 • امکان شخصی سازی پیام ها
 • درگاه بانکی اختصاصی
 • زمان تسویه کمتر از 24ساعت
 • کارمزد درگاه 1000تومان
 • باید اینماد اخذ شود

تومان2.500.000
سفارش دهید

 

مراکز پزشکی

 • تعداد پزشک:بدون محدودیت
 • تعداد تخصص:بدون محدودیت
 • تعداد منشی:بدون محدودیت
 • معرفی نامحدود خدمات پزشکی
 • معرفی خدمات پرستاری
 • اطلاع رسانی پیامکی
 • اطلاع رسانی ایمیلی
 • امکان شخصی سازی پیام ها
 • درگاه بانکی اختصاصی
 • زمان تسویه کمتر از 24ساعت
 • کارمزد درگاه 1000تومان
 • باید اینماد اخذ شود

تومان4.500.000
سفارش دهید